vị trí hiện tại của bạn là:kèo ma cao 7m > Bách khoa toàn thư

乐动体育直播下载

kèo ma cao 7m2023-06-09 06:32:30【Bách khoa toàn thư】8mọi người đang xem

Giới thiệuBộGD-ĐTđangdựthảoTờtrìnhChínhphủđềnghịxâydựngNghịđịnhquyđịnhchếđộtiềnlươngmới.Dựkiếngiáoviênmầmnonsẽ 乐动体育直播下载

Bộ GD-ĐT đang dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ tiền lương mới.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ
Nhà giáo bậc học nào sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nhiều nhất? - ảnh 1

Dự kiến giáo viên mầm non sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

đào ngọc thạch

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Trong tờ trình, là cao đẳng, giáo viên mầm non hạng III hưởng theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,10 đến 4,89. Với mức phụ cấp 35%, thu nhập giáo viên mầm non thấp hơn nhiều so với giáo viên các cấp học khác có cùng thời gian công tác.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Do đó, Bộ GD-ĐT đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non, cụ thể là: nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non công lập đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%, giáo viên mầm non đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, biên giới theo quyết định của ở mức 100%.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Với đề xuất này, sẽ có hơn 200.000 giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh. Dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tăng lên khoảng 336 tỉ đồng một tháng và 4.032 tỉ đồng một năm.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức Đảng, ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh), sẽ được hưởng mức phụ cấp 25%.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ\n

Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở ), các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, hưởng mức phụ cấp 30%

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Mức phụ cấp 35% được áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tại các xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo quyết định của thủ tướng chính phủ…

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý , nhà giáo dạy môn chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng mức phụ cấp là 45%.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Theo Bộ GD-ĐT, việc ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo sẽ tạo hành lang pháp lý để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho nhà giáo trong thời gian chưa thực hiện chính sách tiền lương mới.

àgiáobậchọcnàosẽđượchưởngphụcấpưuđãinhiềunhấ

Tuyệt!(69)